Theo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm VN, cả nước có trên 30.000 doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất thuộc diện bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ theo quy định tại Nghị định 130/2006/NĐ-CP của Chính phủ nhưng hiện mới chỉ có trên 20% DN trong số này thực hiện