Tôi đã 71 tuổi, là cựu thanh niên xung phong, thương binh hạng 1/4, nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin. Từ năm 2003 đến nay, tôi đã có rất nhiều đơn và đi lại nhiều lần tới các cơ quan Nhà nước nhưng không được giải quyết thấu tình đạt lý.

Ngày 14-1-2016, Thanh tra Chính phủ (TTCP) có Thông báo số 74/TB-TTCP nêu rõ: Đối với Bộ Giao thông vận tải: Chỉ đạo PMU18 (nay là PMU2) là Chủ đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 10 đoạn Biểu Nghi-Phà Rừng và đơn vị cá nhân có liên quan tiến hành kiểm điểm trách nhiệm trong việc không tham mưu cho Bộ Giao thông vận tải ban hành quyết định điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, dự toán nút giao thông ngã ba cầu Sông Chanh, nhưng lại yêu cầu địa phương thu hồi đất của gia đình bà Đỗ Thị Huyến để giải phóng mặt bằng, dẫn đến việc khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị của địa phương. Đối với UBND tỉnh Quảng Ninh: Tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan đến việc ban hành quyết định thu hồi đất của gia đình bà Đỗ Thị Huyến khi chưa phê duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật nút giao thông ngã ba cầu Sông Chanh... Giải quyết dứt điểm việc bố trí tái định cư cho gia đình bà Đỗ Thị Huyến, vận dụng chính sách hỗ trợ để gia đình bà Huyến ổn định cuộc sống.

Ngày 31-3-2016, UBND tỉnh Quảng Ninh có Công văn số 1725/UBND-TD yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thị xã Quảng Yên tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan trong việc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 961/QĐ-UB ngày 5-4-2005...

Tôi đề nghị cần làm rõ vấn đề này một cách công khai, minh bạch, đúng luật, khôi phục lại các quyền và lợi ích hợp pháp, trả lại sự công bằng cho gia đình tôi; bồi thường toàn bộ thiệt hại về vật chất và tinh thần theo quy định của pháp luật để gia đình tôi sớm ổn định đời sống; buộc các cơ quan có sai phạm phải công khai xin lỗi trên các phương tiện thông tin đại chúng; các văn bản quyết định liên quan đến việc thu hồi, cưỡng chế nhà trái pháp luật phải thu hồi, hủy bỏ và ra quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

ĐỖ THỊ HUYẾN (Khu 9, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh)