Chợ lại quay trở về thời hoàng kim khi giá hàng hóa trong siêu thị lên cao.