“Thủ phạm” gây nên bệnh sốt xuất huyết là do muỗi vằn (Aedes aegypti) - loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết.