Rất nhiều doanh nghiệp đang hết sức lo lắng vì tình trạng mất trộm hàng hóa trên đường vận chuyển, đặc biệt là với hàng xuất khẩu.