Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí có suy nghĩ như thế nào về vai trò của báo chí nói chung và báo chí cách mạng nói riêng? Báo Đảng phải lan tỏa nguồn cảm hứng cho xã hội. Ảnh: Thục Anh - Hữu Quân Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Tôi nghĩ rằng báo chí cách mạng là một công cụ rất quan trọng của Đảng. Trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước, báo chí đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Trong thời gian qua, báo chí đã tích cực tuyên truyền đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước, định hướng dư luận, tạo sự ổn định chính trị và đồng thuận trong xã hội. Báo chí đã thông tin toàn diện, nhanh nhạy, sắc bén, khách quan, trung thực; là cây cầu nối người dân với hệ thống chính trị, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Báo chí đã đi sâu vào đời sống xã hội, phát hiện những bức xúc, bất cập trong xã hội, với tinh thần xây dựng, công tâm đã góp ý, phản biện, để các cấp ủy Đảng, chính quyền điều chỉnh, xử lý kịp thời, đúng đắn. Tùy vào từng thời kỳ mà cách thức hoạt động của truyền thông nói chung và báo chí cách mạng nói riêng có sự thay đổi linh hoạt để đáp ứng với nhu cầu của xã hội. Trong thời chiến, báo chí cách mạng gắn liền với nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ tinh thần yêu nước, tạo khối đồng thuận và sức mạnh tổng hợp. Trong thời hiện đại, báo chí cách mạng lại tập trung vào công cuộc phát triển đất nước, hội nhập quốc tế. Báo chí cách mạng luôn giữ vững lập trường chính trị, phản bác các luận điệu sai trái chống lại các âm mưu gây bất ổn chính trị… Dù ở thời kỳ nào, trong bối cảnh nào thì tầm quan trọng của truyền thông nói chung, báo chí cách mạng nói riêng là điều không cần bàn cãi. Phóng viên: Theo đồng chí, những thuận lợi và khó khăn đặt ra cho báo chí cách mạng trong giai đoạn hiện nay là gì? Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Tính chính thống của báo chí cách mạng là thuận lợi cực kỳ lớn trong bối cảnh truyền thông thông tin ngày càng phát triển. Ngày nay, báo chí không chỉ giới hạn trên mặt báo giấy mà có nhiều công cụ, phư

(Baonghean) - LTS: Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu bài phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy một số vấn đề cần quan tâm đối với báo chí và báo chí cách mạng, báo Đảng địa phương trước yêu cầu mới.