QĐND - Tại Quân đoàn 3, Tổng cục Hậu cần tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hậu cần 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

QĐND - Tại Quân đoàn 3, Tổng cục Hậu cần tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hậu cần 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần chủ động, tích cực, ngành hậu cần đã bám sát các nghị quyết, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, triển khai toàn diện các mặt công tác, bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên, SSCĐ và đột xuất; bảo đảm tốt đời sống bộ đội. Các đơn vị điều chỉnh và tổ chức dự trữ vật chất hậu cần SSCĐ theo quy định, bổ sung các phương án, kế hoạch bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác huấn luyện, xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp được củng cố, nền nếp chế độ công tác có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tăng gia sản xuất được đẩy mạnh theo mô hình tập trung, nhiều đơn vị đã chủ động được con giống, cây trồng và tự túc được nhu cầu lượng rau xanh, thịt, cá; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được giữ vững và cải thiện. Việc triển khai xây dựng doanh trại theo thiết kế mẫu và xây dựng thí điểm doanh trại tiểu đoàn bộ binh đủ quân bảo đảm theo thiết kế, chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tế các đơn vị.

Hội nghị đã xác định những biện pháp chủ yếu về công tác quân nhu, doanh trại, xăng dầu, vận tải, huấn luyện xây dựng ngành, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ, đột xuất và thường xuyên.

LÊ QUANG HỒI