(Xây dựng) - Hà Nội đang rà soát, xác định vị trí, quy mô các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng, bãi trung chuyển vật liệu xây dựng hiện có và dự kiến của địa phương để xem xét, đánh giá quy hoạch xây dựng. Đó là ý kiến của sở, ngành liên quan sau khi kiểm tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng tại huyện Ứng Hòa.

Bao dam quy dinh trong san xuat vat lieu xay dung tai Ung Hoa - Anh 1

Theo báo cáo, hiện trên địa bàn huyện Ứng Hòa có 14 lò gạch vòng cải tiến đang hoạt động, có cam kết bảo vệ môi trường và thực hiện quan trắc môi trường theo quy định. Trước nhu cầu về vật liệu xây dựng phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn và xây dựng nông thôn mới, huyện Ứng Hòa đề nghị thành phố cho phép các lò gạch này tiếp tục hoạt động đến năm 2020.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 1 dự án sản xuất gạch không nung tại xã Kim Đường, được UBND thành phố chấp thuận nhưng chưa hoạt động. Các cơ sở hộ gia đình sản xuất gạch xi măng cốt liệu đá mạt quy mô nhỏ, lẻ; 1 doanh nghiệp sản xuất xi măng bằng công nghệ lò đứng đang hoạt động ổn định.

Qua kiểm tra, Sở Xây dựng đề nghị huyện Ứng Hòa hoàn thiện, bổ sung báo cáo công tác quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng theo hướng dẫn của Sở Xây dựng.

Chỉ đạo các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng tuân thủ quy định về quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, thực hiện việc quan trắc định kỳ theo quy định. Tuyệt đối bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

Thực hiện việc công bố hợp quy, hợp chuẩn các sản phẩm vật liệu xây dựng theo quy định về công bố hợp chuẩn, hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Thanh Huyền