GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa gửi văn bản tới các sở GD&ĐT, các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ về việc báo cáo thực trạng cấp giấy phép và công tác quản lý, chỉ đạo đối với các trung tâm ngoại ngữ.

Bao cao thuc trang cap giay phep va cong tac quan ly, chi dao doi voi cac trung tam ngoai ngu - Anh 1

Văn bản ghi rõ: Trong những năm qua, việc quản lý, chỉ đạo đối với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ và các sở GD&Đt đã đi vào nền nếp và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định về thủ tục cấp giấy phép hoạt động, công tác quản lý, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại một số trung tâm ngoại ngữ còn có những tồn tại, bất cập. Một số trung tâm hoạt động mà chưa có giấy phép do các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ và sở GD&ĐT cấp theo quy định hiện hành.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nói trên, Bộ GD&ĐT đề nghị các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ và các sở GD&ĐT tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng cấp giấy phép và công tác quản lý, chỉ đạo đối với các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc quyền quản lý của đơn vị trước ngày 15/6/2017.

Xem văn bản chi tiết TẠI ĐÂY