Hanoinet - Mới đây, lại một “nhà đầu tư” khơi khơi công bố dự án “bánh vẽ” đối với nhà nguy hiểm B6 Giảng Võ. “Bánh vẽ” bởi từ phương án cải tạo, những hứa hẹn về phương án bồi thường hấp dẫn đến quy hoạch và kể cả chủ đầu tư đều chưa hề được cơ quan chức năng hay cấp chính quyền nào thông qua.