Sát Tết Trung thu, Sở Y tế Hà Nội liên tiếp kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu. ...