Tạp chí Fortune mới đây đã công bố bảng xếp hạng thường niên 100 công ty tử tế nhất nước Mỹ theo tiêu chí về chế độ lương, thưởng đối với nhân viên và cả chi phí bồi thường cho những người bị sa thải...