(CATP) Băng tội phạm gồm 22 tên, có 2 khẩu K54; từ tháng 8-2004 đến tháng 1-2006 gây ra 11 vụ giết người, cướp, cướp giật, trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời gian bôn tẩu, các đối tượng lại tiếp tục gây ra 8...