Bảng giá tham khảo một số mẫu Socola Valentine 2017

Bang gia tham khao mot so mau Socola Valentine 2017 - Anh 1

Bảng giá tham khảo một số mẫu Socola Valentine 2017.

Hộp socola Only Love - 100g - Belcholat: 65.000 đ

Hộp socola Valentine D'art Chocolate V17-27 - D’art Chocolate: 190.000 đ

Hộp Socola Valentine D'art Chocolate V17-05 - D’art Chocolate: 115.000 đ

Hộp socola Valentine D'art Chocolate V17-25 - D’art Chocolate: 190.000 đ

Hộp socola Valentine Forever 83g - Belcholat: 105.000 đ

Hộp socola Valentine My Darling 6301 65g - Belcholat: 184.000 đ

Hộp socola With Love 40g - Belcholat: 50.000 đ

Hộp socola Valentine Endless Love 1321 120g - Belcholat: 195.000 đ

Hộp socola Valentine Sweet Love 5309 100g - Belcholat: 79.000 đ

Hộp socola Valentine Warm Love 6302 90g - Belcholat: 270.000 đ

Hộp socola Sweet Heart - 40g - 50.000 đ

Hộp socola Valentine Love of the Rose 5307 83g - Belcholat: 63.000 đ

Hộp socola Valentine Always Love You 5311 62g - Belcholat: 75.000 đ

Hộp socola Secret Whisper - I Love You 40g - Belcholat: 50.000 đ

Hộp socola My Love - 100g - Belcholat: 60.000 đ

Hộp socola Valentine Love Forever 5306 40g - Belcholat: 50.000 đ

Hộp socola Valentine D'art Chocolate V17-35 - D’art Chocolate: 365.000 đ

Hộp socola Be Mine 100g - Belcholat: 190.000 đ

Hộp socola Valentine Love Always 5305 40g - Belcholat: 50.000 đ

Hộp socola Valentine Love Story Chocolate S60 0311 - Belcholat: 195.000 đ

Hộp socola Warm Heart - 100g - Belcholat: 190.000 đ

*Lưu ý: Bảng giá được tổng hợp bởi CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG TRỰC TUYẾN META

Theo Duy Phan tổng hợp/Reatimes