Dưới đây là giá các loại nước ngọt phổ biến trên thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2016, cùng tham khảo để mua cho gia đình loại nước ngọt phù hợp với mức giá rẻ nhất trên thị trường

Bang gia mot so loai nuoc ngot dip Tet nguyen dan 2016 - Anh 1

Bảng giá một số loại nước ngọt dịp Tết nguyên đán 2016

Bảng giá một số loại nước ngọt dịp Tết nguyên đán 2016
Loại hạt Hình ảnh Giá
Cocacola dạng lon

Bang gia mot so loai nuoc ngot dip Tet nguyen dan 2016 - Anh 2

Giá nước ngọt Cocacola dạng lon 2016 185,000 đồng/thùng 24 lon 330ml
Cocacola chai lớn

Bang gia mot so loai nuoc ngot dip Tet nguyen dan 2016 - Anh 3

Giá nước ngọt Cocacola chai lớn 2016 15,000 đồng/chai 1,5 lít
Pepsi dạng lon

Bang gia mot so loai nuoc ngot dip Tet nguyen dan 2016 - Anh 4

Giá nước ngọt Pepsi dạng lon 2016 161,000 đồng/thùng 24 lon 330ml
Pepsi chai lớn

Bang gia mot so loai nuoc ngot dip Tet nguyen dan 2016 - Anh 5

Giá nước ngọt Pepsi chai lớn 2016 13,800 đồng/chai 1,5 lít
Trà xanh C2 dạng thùng

Bang gia mot so loai nuoc ngot dip Tet nguyen dan 2016 - Anh 6

Giá nước trà xanh C2 116,900 đồng/thùng 24 chai 360ml
Trà Ô long Tea Plus

Bang gia mot so loai nuoc ngot dip Tet nguyen dan 2016 - Anh 7

Giá trà Ô Long Tea Plus 115,200 đồng/thùng 24 chai 350ml
7 Up Revive dạng lon

Bang gia mot so loai nuoc ngot dip Tet nguyen dan 2016 - Anh 8

Giá nước ngọt 7 Up dạng lon 2016 139,000 đồng/thùng 24 lon 330ml
7 Up Revive dạng chai

Bang gia mot so loai nuoc ngot dip Tet nguyen dan 2016 - Anh 9

Giá nước ngọt 7 Up Revive chai lớn 2016 14,500 đồng/chai 1,5 lít
Nước cam Mirinda dạng lon

Bang gia mot so loai nuoc ngot dip Tet nguyen dan 2016 - Anh 10

Giá nước cam Mirinda dạng lon 142,500 đồng/thùng 24 lon 330ml
Nước cam Mirinda dạng chai

Bang gia mot so loai nuoc ngot dip Tet nguyen dan 2016 - Anh 11

Giá nước cam Mirinda chai lớn 14,500 đồng/ chai 1,5 lít
Sting dạng lon

Bang gia mot so loai nuoc ngot dip Tet nguyen dan 2016 - Anh 12

Giá nước ngọt Stingdạng lon 183,900 đồng/thùng 24 lon 330ml
Sting dạng chai

Bang gia mot so loai nuoc ngot dip Tet nguyen dan 2016 - Anh 13

Giá nước ngọt Sting dạng chai 44,000 đồng/lốc 6 chai 330ml
Nước cam ép Twister dạng lon

Bang gia mot so loai nuoc ngot dip Tet nguyen dan 2016 - Anh 14

Giá nước cam épTwister dạng lon 160,700 đồng/thùng 24 lon 320ml
Nước cam ép Twister dạng chai

Bang gia mot so loai nuoc ngot dip Tet nguyen dan 2016 - Anh 15

Giá nước cam ép Twister dạng chai 2016 44,400 đồng/lốc 6 chai 450ml
Nước bò húc Redbull

Bang gia mot so loai nuoc ngot dip Tet nguyen dan 2016 - Anh 16

Giá nước bò húc RedBull 2016 188,200 đồng/thùng 24 lon 250ml