(CATP) Khánh thành chưa được bao lâu, cầu Thủ Thiêm nhanh chóng trở thành địa danh nổi tiếng về tình hình... đua xe và cướp giật. Lợi dụng cầu thông, đường thoáng, những đêm cuối tuần, nhiều thanh thiếu niên thường sử dụng...