---Quote (Originally by hung_2004k45)---Mẹ nó mua ở đâu giá max thế, em đang định mua con này đi lên Kường Ngân hỏi có 54tr chưa thuế má, linh tinh phèng là tầm 60tr hết cỡ. Giá mẹ nó đưa ra như thế khó thanh lý lắm, lại còn đi rồi. Em đi mua mới cho nhanh---End Quote--- Mẹ nó ơi, xe mẹ nó mua...

Trích dẫn: Nguyên văn bởi hung_2004k45 Mẹ nó mua ở đâu giá max thế, em đang định mua con này đi lên Kường Ngân hỏi có 54tr chưa thuế má, linh tinh phèng là tầm 60tr hết cỡ. Giá mẹ nó đưa ra như thế khó thanh lý lắm, lại còn đi rồi. Em đi mua mới cho nhanh Mẹ nó ơi, xe mẹ nó mua 54 triệu là xe của Honda Việt Nam nhé! Xe mình mua là xe nhập Thái Lan bạn ạ! :)