Ban tin Truyen hinh Xay dung so 6 - Anh 1

Trên Bản tin Truyền hình Xây dựng số 6 ngày 14/8/2017 có các thông tin nổi bật sau: Bộ Xây dựng chia sẻ cùng nhân dân vùng lũ quét Mù Cang Chải; Nhà ở công nhân hay khu ổ chuột giữa lòng Thủ đô; Cải tiến công nghệ - Nâng cao chất lượng dịch vụ cấp thoát nước; Chính thức khai trương Showroom RitaVõ Depot Cầu Diễn tại Hà Nội.

Báo điện tử Xây dựng