Mời quý vị và các bạn hteo dõi bản tin thời sự VTV1 trưa ngày 20/4/2012