Mời các bạn theo dõi bản tin tài chứng khoán (2/11)

.

[MEDIA:video]