(HHT_Online) Alô, showbiz Hàn hôm nay có gì mà “hot” thế? Chùm tin về Big Bang, Jewelry, Park Jin Young… Đã đủ để lấy đi 10 phút của các teens chưa nhỉ?^^