Giải thưởng Nobel kinh tế 2016 thuộc về hai nhà khoa học đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, ông Oliver Hart và ông Bengt Holmstrom, vì những nghiên cứu liên quan đến lý thuyết hợp đồng.