Những tin chính: Hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu; Lò gạch hoạt động gây ô nhiễm; Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ chất ma túy..

Ban tin Phap Luat Plus ngay 17/10/2016: Lo gach hoat dong gay o nhiem - Anh 1

Quang Chương