Ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton hiện đang dẫn trước ứng viên đối thủ, ông Donald Trump, 4 điểm phần trăm; Tại sao biểu tượng cho đảng Cộng hòa lại là con voi còn đảng Dân chủ lại là con lừa?... Mời quý vị xem Bản tin tổng hợp bầu cử Mỹ ngày 7.11 tại địa chỉ thanhnien.vn.