Những nội dung chính: Bán nhà ở xã hội phải nộp từ 50%-100% tiền sử dụng đất; Bình Định: Điểm đến đầu tư “mới nổi”...

Linh Lê - Quách Đương