Biết được thế mạnh của mình, bạn sẽ có những lựa chọn chính xác, rõ ràng hơn cho tương lai.

1. Khi người khác nịnh hót bạn, bạn sẽ có thái độ thế nào?

Ban thong minh, tai gioi nhat o phuong dien nao - Anh 1

Vui vẻ chấp nhận, đôi khi cảm thấy đối phương nói vậy chắc chắn có mục đích gì đó

Rất vui, hơn nữa cảm thấy đối phương chắc nghĩ như thế thật

Maruko (theo Meiguoshenpo)