Vừa qua, một người ở Trà Vinh đã trúng xổ số 92 tỷ đồng. Trước đó, đã có rất nhiều trúng xổ số tiền tỷ, nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng số tiền lớn như vậy một cách ý nghĩa và hiệu quả.