Nhận được sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND - UBND huyện, trong 9 tháng đầu năm 2016, BQLDA đầu tư xây dựng công trình huyện Bắc Mê đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian này, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Bắc Mê đã đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công, tăng cường kiểm tra chất lượng các công trình. Tiến hành giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch giao của tỉnh, của huyện, kiểm tra hoàn chỉnh thủ tục các công trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên đã đủ điều kiện và kế hoạch vốn để thanh toán dứt điểm.

Tính đến tháng 9/2016, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Mê đã quyết toán 22 công trình, hoàn thành chờ nghiệm thu 18 công trình, khởi công mới 23 công trình, đang thi công 19 công trình. Tương tự, tính đến đầu tháng 9/2016, Ban được UBND tỉnh cấp cho trên 21 nghìn triệu đồng.

Việc phê duyệt dự án và bố trí vốn đầu tư phải đảm bảo vốn đầu tư, phải được bố trí tập trung để hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất nhằm giảm thất thoát, lãng phí và nâng cao hiệu quả đầu tư. Mặc dù vậy, công tác ĐTXD trên địa bàn vẫn còn gặp không ít khó khăn như nguồn vốn ĐTXD, trở ngại về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng...

Ban QLDA Ha Giang: Phan bo nguon von dau tu xay dung hop ly - Anh 1

Ông Trần Tú Oanh - PCT UBND huyện Bắc Mê - Hà Giang.

Để khắc phục những khó khăn, cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đã tích cực tuyên truyền sâu rộng đến người dân, các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn về những lợi ích thiết thực của việc ĐTXD cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện. Quán triệt thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt nguyên tắc: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Bên cạnh đó, để khắc phục những khó khăn về nguồn vốn, BQLDA ĐTXD đã tham mưu cho huyện quan tâm chỉ đạo, phê duyệt ĐTXD các công trình trọng điểm; tăng cường công tác quản lý dự án ĐTXD, hoạt động các đơn vị tư vấn giám sát, thi công; kiên quyết không giao nhiệm vụ cho những đơn vị đã vi phạm về chất lượng công trình. Mặt khác, BQLDA cũng bố trí đủ cán bộ có trình độ chuyên môn để thực hiện quản lý chất lượng, tiến độ thi công các công trình trên địa bàn.

Ban QLDA Ha Giang: Phan bo nguon von dau tu xay dung hop ly - Anh 2

Ông Bùi Đình Luyện - GĐ BQL DA ĐT và XD các công trình GTXD Bắc Mê - Hà Giang.

Về phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016, ông Bùi Đình Luyện – Giám đốc Ban chia sẻ: Trong thời gian tới, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Mê sẽ phối hợp cùng các phòng chức năng đi kiểm tra tiến độ và chất lượng các công trình đang xây dựng trên địa bàn huyện, phối hợp cùng phòng công thương, đơn vị khảo sát, lập dự toán, thẩm định các công trình có chủ trương và kế hoạch vốn.

Ban cũng phối hợp với các đơn vị thi công hoàn tất hồ sơ các công trình đã nghiệm thu sử dụng để thanh quyết toán; tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn toàn huyện; hoàn thành công tác giải ngân hết kế hoạch vốn giao trong năm 2016; chuẩn bị hồ sơ, quyết định phê duyệt các công trình khởi công mới năm 2017.

Cùng với đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Bắc Mê tiếp tục tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền tập trung phân bổ nguồn vốn đối với các công trình quyết toán, công trình hoàn thành. Kiên quyết không khởi công các công trình mới khi chưa xác định được nguồn đầu tư và kế hoạch thanh toán vốn đối với các công trình không đảm bảo theo quy định.

Việt Dũng/KD&PL