Nếu bạn nhìn thoáng qua thì khó phân biệt lắm nha! Hãy soi kỹ vào nhé!

Hình nào khác so với các hình còn lại?

Ban phan biet hinh gioi den dau? - Anh 1

Hình tròn nào không hoàn hảo?

Ban phan biet hinh gioi den dau? - Anh 2

Ở đây có một hình tròn không hoàn hảo, đó là hình nào?

Ban phan biet hinh gioi den dau? - Anh 3

Hình nào không phải là hình vuông?

Ban phan biet hinh gioi den dau? - Anh 4

Đâu là hình vuông không hoàn hảo?

Ban phan biet hinh gioi den dau? - Anh 5

Ốc Sên