Mặc dù mình mua 2 tháng, nhưng vì nhà ít người nên cũng ít dùng lắm, nên còn rất mới.

gia cao qua ban a,xai 2 thang roi ma,re hon may tram ngan thi khong dang ke,ban xem lai nhe Mặc dù mình mua 2 tháng, nhưng vì nhà ít người nên cũng ít dùng lắm, nên còn rất mới.