(VnMedia)- Cả ba đối tượng đều nghiện ma túy. Trước tòa, cả ba đều tỏ ra khá thành khẩn khi giải thích: "bán ma túy lấy lãi rồi sau đó dùng số tiền này quy đổi ra heroin để hít".