UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành quy định việc dạy và học tiếng Chăm trong các trường tiểu học từ năm học 2013 - 2014.

Theo đó, tất cả học sinh sẽ được mượn bộ sách giáo khoa và tài liệu tiếng Chăm trong thư viện hoặc tủ sách dùng chung của trường để học; mỗi học sinh được cấp 2 quyển vở trong một năm học; giáo viên dạy tiếng Chăm phải được đào tạo tại các trường CĐ, ĐH Sư phạm và đạt chuẩn đào tạo của cấp học, đồng thời được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ dạy tiếng Chăm theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Đình Tuấn