TT - Từ năm học 2008-2009, cả nước sẽ sử dụng mẫu bằng tốt nghiệp THPT và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp THPT mới do Bộ GD-ĐT vừa ban hành.