QĐND - Sáng 15-10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức bàn giao sản phẩm của 18 đề tài nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự và khoa học xã hội-nhân văn quân sự cho các đơn vị trong toàn quân. Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng chủ trì lễ bàn giao.

57 cơ quan, đơn vị toàn quân tiếp nhận các sản phẩm là kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Bộ Quốc phòng được nghiệm thu từ năm 2009 đến quý 3-2010, bao gồm 12 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học nghệ thuật quân sự, 6 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội-nhân văn quân sự. Các đề tài đã tập trung nghiên cứu phát triển lý luận tác chiến chiến lược, chiến dịch; các hình thức tác chiến quân chủng, binh chủng, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ; công tác xây dựng, bảo đảm tác chiến của khu vực phòng thủ địa phương. Các đề tài hướng vào nghiên cứu xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biển đảo, biên giới quốc gia, sự toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và chất lượng các ngành, các lĩnh vực công tác trong quân đội. Hương Hồng Thu