QĐND Online – “Kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học xã hội và nhân văn quân sự đã góp phần vào thắng lợi của cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, bảo vệ sự trong sáng của Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu đã bổ sung, phát triển cơ sở lý luận công tác đảng, công tác chính trị, thực tiễn xây dựng quân đội và dân quân tự vệ, đồng thời được vận dụng vào huấn luyện, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc của cán bộ, chiến sĩ trong quân đội và dân quân, tự vệ” - Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định như vậy tại hội nghị bàn giao các sản phẩm nghiên cứu khoa học cho các đơn vị toàn quân do Bộ Quốc phòng tổ chức ngày 15-10.

Đợt bàn giao này có 57 cơ quan, đơn vị toàn quân tiếp nhận sản phẩm từ 18 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước và Bộ Quốc phòng, bao gồm 12 đề tài khoa học nghệ thuật quân sự và 6 đề tài khoa học xã hội và nhân văn quân sự, được nghiệm thu từ năm 2008 đến quý 3-2010. Các đề tài nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự tập trung nghiên cứu phát triển lý luận tác chiến chiến lược, chiến dịch; các hình thức tác chiến của quân chủng, binh chủng, bộ đội địa phương, dân quân, tự vệ; nghiên cứu xây dựng, bảo đảm tác chiến của khu vực phòng thủ địa phương... Các đề tài khoa học xã hội và nhân văn quân sự hướng nghiên cứu vào xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu chiến lược, chống vi phạm kỷ luật; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, y đức của người thầy thuốc; đổi mới các mặt công tác trong quân đội phù hợp với giai đoạn, tình hình mới... Thiếu tướng Trương Thành Trung, Phó Giám đốc Học viện Chính trị cho biết: Các sản phẩm mà học viện tiếp nhận đợt này là những kết quả nghiên cứu công phu; là tài liệu quý để cán bộ, giảng viên, học viên nghiên cứu vận dụng vào giảng dạy, nghiên cứu khóa học. Qua vận dụng thực tế, học viện tiếp tục nghiên cứu phát triển, hoàn chỉnh, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị trong quân đội. Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến, Phó viện trưởng Viện Chiến lược quân sự đánh giá: Bộ Quốc phòng tổ chức bàn giao sản phẩm nghiên cứu khoa học cho các cơ quan, đơn vị thể hiện sự đầu tư cho nghiên cứu gắn với thực tiễn; qua sự vận dụng tích cực, chủ động, các sản phẩm tiếp tục được bổ sung, hoàn chỉnh để góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý bộ đội và nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Tin, ảnh: Đình Xuân