(LĐ) - Bà Bùi Hải Huyền (Cty chứng khoán Tân Việt - Thụy Khuê, Hà Nội): 500.000 đồng; ông Nguyễn Bá Thước (GĐ Cty Thương binh, TP.Hà Tĩnh): 200.000 đồng; ông Đình Quang Bào (GĐ Cty Ladoda, 39 Phủ Doãn, Hà Nội): 2.000.000 đồng;