Gắn bó nhiều năm với quân đội, báo Quân đội nhân dân là một trong số 5 tờ báo viết mà tôi và gia đình đặt mua từ nhiều năm nay...