ND - Bạn đọc mới đây đã có những thắc mắc và kiến nghị gửi tới báo Nhân Dân . Dưới đây là một số vấn đề đã nhận được giải đáp từ các cơ quan chức năng.