* Trách nhiệm của chủ xe cơ giới?

Các cơ quan trả lời

* Bộ Tài chính: Điều 623 Bộ luật Dân sự quy định phương tiện giao thông vận tải cơ giới là nguồn nguy hiểm cao độ. Chủ sở hữu phương tiện giao thông vận tải phải bồi thường thiệt hại do phương tiện giao thông vận tải gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì những người này phải bồi thường. Chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng phương tiện giao thông vận tải phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ các trường hợp sau đây: thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại; thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết.

Trong trường hợp phương tiện giao thông vận tải bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì người đang chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường thiệt hại. Khi chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng phương tiện giao thông vận tải cũng có lỗi trong việc để phương tiện giao thông vận tải bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

* Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Người thất nghiệp là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ít nhất một ngày trong tháng đó.

- Đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

- Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động theo quy định.

* Bộ Tư pháp: Công chứng viên không được: Sách nhiễu, gây khó khăn cho người yêu cầu công chứng. Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ người yêu cầu công chứng ngoài phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác đã được quy định, xác định, thỏa thuận. Nhận tiền hoặc bất kỳ lợi ích vật chất nào khác từ người thứ ba để thực hiện hoặc không thực hiện việc công chứng dẫn tới hậu quả gây thiệt hại lợi ích chính đáng của người yêu cầu công chứng và các bên liên quan. Sử dụng thông tin biết được từ việc công chứng để mưu cầu lợi ích cá nhân. Thực hiện công chứng trong trường hợp mục đích và nội dung của hợp đồng, giao dịch vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội. Đưa ra những lời hứa hẹn nhằm lôi kéo người yêu cầu công chứng hoặc tự ý thu tăng hoặc giảm phí công chứng, thù lao công chứng so với quy định và sự thỏa thuận. Công chứng các hợp đồng, giao dịch liên quan về mặt lợi ích giữa công chứng viên và người yêu cầu công chứng. Thông đồng, tạo điều kiện cho người yêu cầu công chứng xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. Trả tiền hoa hồng, chiết khấu cho người yêu cầu công chứng hoặc người môi giới. Câu kết với người yêu cầu công chứng, những người liên quan làm sai lệch nội dung của văn bản công chứng và hồ sơ đã công chứng.

* Bộ Giáo dục và Đào tạo: Theo Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16-11-2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao như sau: Chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 1% mức lương tối thiểu chung cho một tiết giảng thực hành. Chế độ bồi dưỡng bằng tiền không áp dụng đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao trong các cơ sở giáo dục thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân. Đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao dạy chuyên trách môn thể dục, thể thao được cấp hai bộ quần áo thể thao dài tay/năm, hai đôi giày thể thao/năm, bốn đôi tất thể thao/năm, bốn áo thể thao ngắn tay/năm. Đối với giáo viên, giảng viên dạy kiêm nhiệm (giáo viên dạy môn học khác kiêm nhiệm môn thể dục, thể thao) được cấp một bộ quần áo thể thao dài tay/năm, một đôi giày thể thao/năm, hai đôi tất thể thao/năm, hai áo thể thao ngắn tay/năm. Trang phục thể thao do Việt Nam sản xuất, phù hợp với khí hậu từng vùng, miền.

* Bộ Giao thông vận tải: Người học lái xe lần đầu lập một bộ hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo, bao gồm: đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu; bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn; giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định. Người học lái xe nâng hạng lập một bộ hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo, bao gồm: những giấy tờ như người học lái xe lần đầu; bản khai thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn theo mẫu và phải chịu trách nhiệm về nội dung khai trước pháp luật; bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng D, E (xuất trình bản chính khi kiểm tra hồ sơ dự sát hạch); bản sao chụp giấy phép lái xe (xuất trình bản chính khi dự sát hạch và nhận giấy phép lái xe). Người học lái xe khi đến nộp hồ sơ được cơ sở đào tạo chụp ảnh trực tiếp lưu giữ trong cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe.