Báo Lao Động đã đăng cảnh đời về hoàn cảnh gia đình anh Nam. Nhiều bạn đọc thông cảm và chia sẻ với gia đình anh thông qua Quỹ TLV Lao Động.