Sabeco và Habeco lần lượt lên sàn là điểm nhấn quan trọng cho thị trường chứng khoán cuối năm. Đây cũng là lúc để nhìn lại triển vọng của thị trường bia Việt Nam mà theo đánh giá của công ty chứng khoán BIDV có dung lượng lên tới 7,63 tỷ USD.

Trong 10 năm, sản lượng sản xuất bia của Việt Nam đã tăng ấn tượng và đưa chúng ta trở thành nước sản xuất bia nhiều thứ 8 trên toàn cầu.

Với 61,91% dân số trong độ tuổi từ 15-54, ngành sản xuất bia vẫn hấp dẫn với các doanh nghiệp trong và ngoài nước như Sabeco , Habeco , Heineken, Carlbersg... Chưa kể đến mức tiêu thụ bia của người Việt Nam vẫn chưa phải cao so với mức tiêu thụ trung bình của nhóm 25 tiêu thụ bia nhiều nhất.

Ban do nganh bia Viet Nam - Anh 1

MAI HƯƠNG - CƯỜNG TRƯƠNG

Mai Hương - Cường Trương