Bạn hãy xem kỹ video và nhớ lại các chi tiết để trả lời nhé!

Ban co the nho bao nhieu chi tiet trong 6 giay? - Anh 1

Các ấy đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu nhé!

Thang máy đến tầng mấy?

Biển hiệu "OPEN 24 HOURS" có màu gì?

Biển báo đi bộ hiện số mấy?

Chữ "Recycle" có màu gì?

Chữ cái gì hiện trên nền đỏ?

Thực đơn hiện món nào?

Thang máy hiện mũi tên lên hay xuống?

Ốc Sên