Hỏi: Khi lập gia đình, tôi mới biết họ và tên của mình trùng với tên của bà nội ‘’ông xã’’. Điều này phần nào gây trở ngại đến tình cảm gia đình. Nay  tôi muốn được thay đổi họ và tên. Xin được hỏi việc đổi họ và tên thực hiện ở đâu, gồm những thủ tục gì. Việc thay đổi họ, tên có làm mất tính giá trị của các giấy tờ tôi đã đăng ký trước đó không? Trần Thị Ơn (quận Cầu Giấy)