Sáng 6/9/2017, Đoàn Công tác số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Vĩnh Long.

Ban Chi dao Trung uong ve PCTN kiem tra, giam sat tai Vinh Long - Anh 1

Chủ trì buổi làm việc là đồng chí Phan Văn Sáu - Tổng Thanh tra Chính phủ (Trưởng Đoàn Công tác số 7).

Về phía tỉnh Vĩnh Long, tham dự buổi làm việc có Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Rón; Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Văn Sáu; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành tỉnh.

Ban Chi dao Trung uong ve PCTN kiem tra, giam sat tai Vinh Long - Anh 2

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Thành Lượng trình bày báo cáo của Tỉnh ủy Vĩnh Long. Ảnh: CT

Tại buổi làm việc,Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Thành Lượng đã trình bày báo cáo của Tỉnh ủy Vĩnh Long về tình hình, kết quả công tác thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Ban Chi dao Trung uong ve PCTN kiem tra, giam sat tai Vinh Long - Anh 3

Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Hữu Thể phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: CT

Về những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Thành Lượng cho biết: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm thường xuyên, còn những hạn chế nhất định. Một số quy định trong quản lý tài chính chưa chặt chẽ, nhất là kiểm soát chi tiêu tạo kẻ hở tiêu cực, tham nhũng.

Ngoài ra, một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp PCTN. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ PCTN, lãng phí chưa cụ thể.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, đa số đều có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nên quá trình điều tra, truy tố, xét xử phải kéo dài thời gian.

Ban Chi dao Trung uong ve PCTN kiem tra, giam sat tai Vinh Long - Anh 4

Cục trưởng Cục III Thanh tra Chính phủ Võ Văn Đồng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: CT

Tại buổi làm việc, một số thành viên của Đoàn Công tác đã trình bày một số ý kiến, thảo luận xung quanh báo cáo của Tỉnh ủy.

Kết thúc buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu - Trưởng đoàn Công tác đánh giá: Sau khi nhận được Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW ngày 25/4/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long ban hành Kế hoạch số 59-KH/TU. Việc triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm...

Ban Chi dao Trung uong ve PCTN kiem tra, giam sat tai Vinh Long - Anh 5

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu - Trưởng đoàn Công tác số 7 chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: CT

Đoàn Công tác nhận thấy có một số điểm nổi bật như: Tỉnh ủy đã tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc kịp thời các văn bản của Đảng đối với các cơ quan pháp luật trong việc phát hiện, xử lý các vụ án. Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc xử lý đối với nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế... phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, qua báo cáo, bên cạnh những mặt tích cực cũng còn một số mặt hạn chế, thiếu sót như: Tỷ lệ các vụ việc điều tra, khám phá các vụ án kinh tế, tham nhũng còn thấp so với thực tế; một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp PCTN; công tác điều tra truy tố, xét xử các vụ án về tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng còn để kéo dài...

Trưởng đoàn Công tác đề nghị Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt hồ sơ, tài liệu và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Đoàn Công tác để hoạt động của Đoàn được thuận lợi, hiệu quả.

Chu Tuấn