Ngày 17-7 tại TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập.

Ban Chi dao Tay Nguyen don nhan Huan chuong Lao dong hang nhat - Anh 1

Sau khi được thành lập, với sự quan tâm của các ngành, các cấp, đến nay tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm toàn vùng đạt trên 10%, cao hơn mức tăng trưởng đề ra tại Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 1-7-2004 của Bộ Chính trị. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; vốn đầu tư phát triển nhanh, bình quân hàng năm tăng 20%; kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được quan tâm đầu tư; GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 36,4%, tăng gấp 12,7 lần so với năm 2001, bằng 80,8% mức bình quân cả nước; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm gần 3%.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đánh giá vùng Tây Nguyên đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn. Với mục tiêu phát triển để ổn định bền vững vùng Tây Nguyên, xứng đáng với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành và chính quyền địa phương phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng của vùng đất Tây Nguyên; nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của vùng. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, chăn nuôi đại gia súc, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Đồng thời, tập trung xử lý các vấn đề về đất đai, đẩy mạnh công tác trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, phục hồi rừng bền vững, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái...

Dịp này, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất.

HỮU PHÚC