SCIC sẽ chào bán 48.333.000 cổ phần tương đương 3,33% trong số 3,6% vốn điều lệ tại Vinamilk chưa bán hết của đợt chào bán năm 2016.

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa phát đi thông tin cho biết sẽ bán 48.333.000 cổ phần tương đương 3,33% vốn điều lệ do Công ty đại diện chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk).

Ban bot von tai Vinamilk, SCIC du thu ve 7.000 ty dong - Anh 1

Bán bớt vốn tại Vinamilk, SCIC dự thu về 7.000 tỷ đồng.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, SCIC sẽ chào bán 48.333.000 cổ phần tương đương 3,33% trong số 3,6% vốn điều lệ tại Vinamilk chưa bán hết của đợt chào bán năm 2016.

Thời gian thực hiện là trong năm 2017, trong đó dự kiến thời gian tổ chức chào bán vào tháng 10/2017. Đối tượng mua cổ phần là các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm và có đủ điều kiện theo quy định.

SCIC và Vinamilk sẽ phối hợp để giới thiệu cơ hội đầu tư vào cổ phiếu Vinamilk với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. SCIC cũng sẽ công bố sớm nhất có thể các mức giá khởi điểm, bước giá, khối lượng bán tối đa, tối thiểu,... để các nhà đầu tư chuẩn bị.

Ban lãnh đạo SCIC dự kiến số tiền thu về từ đợt chào bán cổ phần lần này vào khoảng 6.500 - 7.000 tỷ đồng. Nếu bán thành công, SCIC chỉ còn 36% vốn tại Vinamilk, vẫn giữ vai trò cổ đông lớn.

Hòa Lộc