Bạn ngạc nhiên khi thấy cô bạn thân cư xử ngồ ngộ, hình như có ý lảng tránh mình?