Liệu bạn có đủ thông minh để cạnh tranh với những thí sinh thông minh bậc nhất nước Anh?

Đề bài như sau:

Alice, Bob và Charlie là ba nhà logic học nổi tiếng. Họ luôn nói thật. Ba người ngồi theo hàng theo thứ tự như hình dưới.

Bai toan tuyen sinh cua Dai hoc Oxford - Anh 1

Cha của họ đội mũ màu đỏ hoặc xanh dương lên đầu họ. Alice có thể thấy màu mũ của Bob và Charlie nhưng không biết mình đội mũ màu gì. Bob chỉ biết màu mũ của Charlie. Charlie lại không thấy màu chiếc mũ của bất cứ ai trong 3 người.

Cả ba đều biết thứ tự họ đang ngồi.

- Người bố họ đội mũ cho từng người và nói: "Mỗi đứa đang đội mũ màu đỏ hoặc xanh dương. Ít nhất một người trong các con đội mũ đỏ".

Ông vừa dứt lời, Alice nói: "Con biết con đội mũ màu gì rồi". Vậy, mũ của Alice, Bob và Charlie có màu gì?

- Người cha lại đội mũ cho từng người và nói: "Mỗi đứa đang đội mũ màu đỏ hoặc xanh dương. Ít nhất một người trong các con đội mũ đỏ".

Lần này, Alice không biết cô đang đội mũ màu gì. Bob cũng không biết màu chiếc mũ anh đang đội. Vậy Charlie đội mũ màu gì?

- Người bố họ lại đội mũ cho từng người và nói: "Mỗi đứa đang đội mũ màu đỏ hoặc xanh dương. Ít nhất một người trong các con đội mũ đỏ và ít nhất một người trong các con đội mũ màu xanh dương".

Ngay lập tức, Alice cho biết cô đã biết mình đội mũ màu gì còn Bob khẳng định anh đội mũ màu đỏ. Vậy lần này, màu mũ của từng người là gì?

- Người cha họ lại đội mũ cho từng người và nói: "Mỗi đứa đang đội mũ màu đỏ hoặc xanh dương. Ít nhất một người trong các con đội mũ đỏ và ít nhất một người trong các con đội mũ màu xanh dương".

Lần này, Alice bảo cô không biết màu mũ mình đang đội. Sau đó, Bob cho biết anh đội mũ màu đỏ. Vậy Charlie đội mũ màu gì?

- Người cha họ lại đội mũ cho từng người và nói: "Mỗi đứa đang đội mũ màu đỏ hoặc xanh dương. Hai người trong các con ngồi kề nhau cùng đội mũ màu đỏ".

Alice tiếp lời: "Con không biết mình đội mũ màu gì".

Vậy, Charlie đội mũ màu gì?

Nguyễn Sương