Với sự bố trí rối mắt, nhiều người đã trả lời sai câu hỏi này. Còn bạn?

Câu hỏi như sau:

Bai toan thu vi: Co bao nhieu hinh vuong? - Anh 1

Hãy cho chúng tôi biết đáp án của bạn!