(VOH) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tổ chức buổi tọa đàm “Bài toán năng lượng của thế kỷ 21”.

Tại buổi tọa đàm các tiến sĩ, chuyên gia, các nhà khoa học, doanh nghiệp đã thảo luận sôi nổi xung quanh vấn đề tình hình năng lượng trên thế giới và trong nước; sự đe dọa nghiêm trọng của nó đến môi trường, kinh tế, chính trị; các nguồn năng lượng thay thế và những khó khăn của giai đoạn chuyển tiếp từ dầu khí sang nguồn năng lượng mới; các chính sách phát triển năng lượng tại Việt Nam. Các ý kiến cũng đề xuất: Mỗi công dân VN cần biết tiết kiệm năng lượng, tích trữ năng lượng và quản lý năng lượng tốt hơn. Trước mắt, Nhà nước cần tạo cơ chế để các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư phát triển ở các lĩnh vực này.